Månedlige arkiver: juni 2014

På en annen fot. I det gamle standssamfunnet var tjenerne «de andre» som herskapet var avhengige av. Feminist, javisst. Klassekampen, 16.06.2014

Ethvert herskapelig hus hadde tyender. Flere enn to. «Aldrig kan jeg huske andet, end, at behandlingen af denne Klasse blev, fra vi var ganske smaa, indgit os som et Arbeidsfelt, der baade var kristeligt og humant.» Det skriver Johanne Vogt, født Collett, i 1903. Hennes erindringsbok, «Staatsraad Colletts hus og hans samtid», inneholder et kapittel… Les mer »