Tillitsverv, medlem av komiteer og juryer

By | 11/10/2013
 • 2004-2012 : Ekstern representant i styret for Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.
 • 2010: Medlem av Norsk P.E.N.
 • PRIS: – November 2008: Fredrik Halvorsens legat, Litteraturprisen 2008, Fredrikstad Handelsstand.
 • 2004-2008: Nestleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 2004-2008: Medlem av representantskapet NORLA.
 • 2002-2008: Leder av Utvalget for frilansforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 2002-2005: Medlem av komiteen for Sverre Steen-prisen.
 • 2002-2008: Medlem av representantskapet, Kopinor.
 • 2008- : Varamedlem av representantskapet, Kopinor.
 • 2001-2004: Vararepresentant i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 2001-2003: Nestleder av Norsk biografisk selskap.
 • 2000-2004: Medlem i komité for stipend til faglitterære debutanter, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 2000: juryformann for Universitetsforlagets fagbokpris.
 • 2000-2002: lekrepresentant i Den nasjonale Forskningsetiske Komité for Naturvitenskap og Teknologi.
 • 1999-2003: leder av Statens kunstnerstipendkommité, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 1997-1999: representant i Statens kunstnerstipendkomité.