Kjønnsreise – De fleste av oss er spart for Lili Elbes lidelser, i Klassekampen, “Feminist, javisst”, 30.01.2012

By | 12/10/2013

KLASSEKAMPEN – 30.01.2012

FEMINIST,
JAVISST

Bodil Stenseth:

De fleste av oss er spart for Lili Elbes lidelser. 
Kjønnsreise

“De glade 20-åra” var kanskje ikke så glade som de var befriende. De fulgte i kjølvannet første verdenskrig, den grusomme tragedien satt i scene av ærgjerrige nasjonalstater. Hundretusener av unge menn ble slaktet på slagmarken med hypermoderne krigsindustrielle våpen. Og de overlevende soldatene fylte rekkene i “den tapte generasjon”. Men kvinnene i denne generasjonen, søstrene og hustruene til de døde og lemlestete soldatene, opplevde ikke bare tap. De vant krigen – på hjemmefronten.

Da mennene gikk i krigen, måtte kvinnene til pers og arbeide som menn høyt og lavt i sivilsamfunnet. De fire åra med krig, førte til at kvinner uten motstand kunne erobre tradisjonelle mannsbastioner. Hustruer ble familiens brødvinner. Og rikmannsdøtre, som levde for å bli gift, ble yrkesaktive.

Under krigen hadde kvinnene vunnet samfunnsansvar, selvaktelse og selvstendighet. Etterpå, da freden kom, skulle den patriarkalske orden gjenopprettes. Men tiden kunne ikke skrus tilbake. Unge kvinner var kommet i bevegelse, og de ville ikke gi slipp på friheten til å velge et moderne liv.

De må sies å ha gjort en kjønnsreise, for i mangt levde de som en sosial mann. “Flapperen”, som dominerte utelivet i storbyer som Berlin og Paris, var en guttejente. Hun klipte håret kort og snørte brystene flate. Hun røykte sigaretter og kjørte bil. Hun elsket jazz og menn og kvinner.

Fortellingen om Lili Elbe utspant seg i de glade 20-åras Paris og Berlin. Den handler også om en kjønnsreise, men en ganske annen og langt mer dramatisk enn flapperens. Lili Elbe var nemlig født som mann og het Einar Wegener. Han var den første i verden som gjennomgikk kjønnsoperasjon for å bli kvinne. Fra Mand til Kvinde. Lili Elbes Bekendelser (1931), som ble utgitt etter hennes død, er et gripende menneskelig dokument.

Før danske Einar Wegener ble Lili Elbe, var han en fremgangsrik dansk kunstner. I 1904, da han var tjueto og gikk på kunstakademiet i København, hadde han giftet seg med den nittenårige kunstnerinnen Gerda Gottlieb. De var sjelevenner og fant et eksil for sitt ukonvensjonelle samliv i kunstnermiljøer på kontinentet. Lili ble etter sigende “født” en dag, da Gerda var i beit for en kvinnelig modell og Einar poserte i hennes sted. Han hadde, som det heter i selvbiografien, en slank alveskikkelse og ble hustruens yndlingsmodell. Folk som så Gerdas sensuelle aktbilder, ble overrasket over at alveskikkelsen var en mann.

For Einar ble modellsittingen starten på et nytt liv. Han begynte å gå i kvinneklær til daglig. I Paris ble Lili, alias Einar, en kultfigur. Han var øyensynlig en jentegutt. Selv når han gikk i mannsklær, ble han tatt for å være en kvinne i forkledning. Ja, Lili var selve sinnbildet på tidens flapper. Imidlertid ble det en kjønnsreise med store psykiske omkostninger. Lili følte seg fremmed i en mannskropp.

Etter lang tid klarte hun omsider å finne frem til en lege, en sexolog i Berlin, som kunne hjelpe henne. Det må innskytes at vi i ettertid ikke vet hvilke fysiologiske kjensgjerninger, som sexologen oppdaget hos Lili. Trolig var hun ikke transseksuell, men hermafroditt.

I årene 1928-30 gjennomgikk Lili fem operasjoner. Den første ved en privatklinikk i Berlin og de fire neste ved Dresden kommunale kvinnehospital. Den siste operasjonen, der hun fikk transplantert en vagina fra en dødssyk kreftpasient, ble hennes bane. Da var Einar død for lengst, og med ham også kunstneren. Ekteskapet mellom ham og Gerda var oppløst og kjent ugyldig av den danske kongen. Og Lili Elbe, som hadde fått utstedt eget pass, drømte om å gifte seg en mann og bli mor.

Hvorledes Lili Elbe led for å realisere sin kjønnsreise, kan interesserte selv lese. Enten i hennes selvbiografi eller i David Ebershoffs biografiske roman The Danish Girl (2001). I år kan også kinopublikum bli kjent med Lili Elbe i Nicole Kidmans skikkelse. Så Lili Elbe vil snart være på alles lepper.

De fleste av oss er spart for Lili Elbes lidelser. Men det kan være smertefullt nok for en kvinne å leve som en sosial mann. Og, for en mann å leve som en sosial kvinne. Skjønt de glade 20-åra var ikke så glade, så åpnet de opp for nye muligheter for det å være menneske. En kjønnsreise er, i likhet med klassereisen, en menneskelig erfaring.