Trollet i eget bryst. Tør noen å rette en moralsk pekefinger i russevoldtektenes tid? Feminist, ja visst, Klassekampen, 15.05.2017

By | 31/05/2017

«En stor del av våre unge piker synes virkelig at rope: Frihet – til å være med på de unge menns dårskaper! Frihet til å ødelegge moral og helbred og økonomi ved å drikke og røke, ved å gjøre natt til dag i arbeide eller forlystelse, ved å delta i fornøyelser av alle slags, enten man har råd til det eller ei.»

Det var året 1898 at tilstandsbeskrivelsen, her gjengitt i modernisert språk, sto på trykk. Det var i Husmoderen, Tidsskrift for hus og hjem, med Marie Jørstad som redaktør. Artikkelen «Den kvindelige ungdoms moralske indflydelse» var ført i pennen av Thea Ebbell, en av kvinnestemmerettens forkjempere i Norge. Hun hadde med begeistring lest en liten dansk bok, «Kan kvindesagen og sedelighedenssagen skilles ad?»

Svaret var nei. Men før vi leser mer, hva er sedelighet? Det er blitt et fremmedord. Før ble sedelighet brukt om moralsk liv og tenkemåte, ærbarhet og moralitet. Dessuten talte man om sedelighetsforbrytelse i betydningen voldtekt. For øvrig var sedelighet forknippet med ord som attest, forening, politi og sak. Sedelighetssak er, ifølge Norsk riksmålsordbok, en rettssak som gjelder en sedelighetsforbrytelse. Men i 1898 omfattet sedelighetssaken noe langt mer. Samfunnet som sådant, og menns og kvinners kjønnsliv. Ja, saken var kjønnslig avholdenhet. Altså, nei til sex utenfor ekteskapet. Det sto på agendaen til «Kristiania Forening til Fremme af Sædelighed». Husmoderens redaktør Marie Jørstad var mangeårig medlem av foreningen, senere Moralvernforeningen. Den hadde kristelig forankring, og blant medlemmene var kirkens menn sterkt representert.

 

I 1898 pågikk en kampanje, hvor kvinnen skulle være eksempelet til etterfølgelse. Vi leser artikkelen av Thea Ebbell. Hun godtok ikke at samfunnets sedelighetstilstand ikke kunne forandres til det bedre. Hun godtok heller ikke hva ungdommen og erfaringen sa: Det nytter ikke. Mennene er nå ikke annerledes. Mennene vil aldri gå med på det.

Men så foreslår jeg, som Ebbell skrev, at vi lar mennene hvile og setter oss fast på den skanse: Men kvinnene vil. Kvinnene vil ha moralen som den absolutte hersker. De vil ikke være «frigjort» fra moralen. De vil ingen mann ha, om han ikke oppfyller hennes krav. Han må være foregangsmann i det gode for det hjem han vil bygge. Kvinnen vil sette sin kjærlighet og tillit som en pris. En pris så høy at den kun vinnes i den heteste kamp. Kampen mot trollet i eget bryst.

Særlig de «dannede» kvinner hadde forutsetning for å lede an i samfunnsutviklingen. Som unge piker var de jo blitt vernet om og oppvokst i hjemmets renhet. Guttene derimot, var ofte på den mest hensynsløse måte ført like i armene på fristelsene. Et godt hjem, det var forutsetningen. Der fikk piken næring for den moralske sans. Hun ble lykkelig i sin natur, ved å ha mindre fristelse på det sanselige område. Det var tale om noe naturgitt, dette som gjennom generasjoner var nedarvet fintfølelse, øm samvittighet og etisk skjønnhetssans. Alt dette som til sammen utkårer kvinne til renhetens prestinne.

 

Men det er syndet forferdelig fra mennenes side mot disse herlige anlegg. Thea Ebbell dvelte ved kjensgjerningen. Ikke før er kvinnen voksen, før samfunnsmeningen så og si utleverer henne til mennene. Hjem og natur har arbeidet nokså trofast på å bringe den fine blomst til modenhet. Og så er mennenes selvsagte rett å plukke blomsten til sin egen nytelse. Gud være lovet, de unge piker har fått store muligheter og veier åpnet for seg fremfor søstrene fra de tidligere slektsledd. Ebbell konstaterte at mor ikke lenger bestemte. Enten at datteren tar den mannen som er ved hånden. Eller at hun blir sittende å nisy i kroken i sin søsters eller brors hjem.

Nå kan hun utvikle seg som menneske blant mennesker. Da gjelder det: Stå fast, du lysets riddervakt! Dere kvinner er kommet inn under den store lov for all sunn utvikling – friheten! Husk at det er frihet under ansvar!

 

I 1898 hadde piker hatt adgang til å ta eksamen artium i knappe to tiår. Hvem tør å rette moralsk pekefinger i nå i mai måned? Det er russetid og partytid, men det er dessverre også russevoldtektenes tid. Er sexpresset større enn før? Utvilsomt. Russen blir oppfordret til å ta vare på hverandre. Amnesty leder an, se: Russ 2017 #NeiErNei-kampanje mot voldtekt.