Krangelen om hva som er det norske har lange historiske røtter, skriver Bjørgulv Braanen. Striden om Norge, Klassekampen, Fokus, 15.08.2017.

By | 29/09/2017

Der blir min gamle bok fra 1993 (2000), En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker, grundig referert.