“Cand. theol. Sundt og hans nye fag”, Tidsskrift for samfunnsforskning, 1/2018.

By | 04/02/2018

Min gamle bok fra 2000 Eilert Sundt og det Norge han fant fikk ny aktualitet i fjor da Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, feiret Eilert Sundt 200 år med et seminar. Foredraget, sammen med de andre foredragene på seminaret, er trykt i Tidsskrift for samfunnsforskning 1/2018.  se også www.idunn.no