Bokutgivelser 1985-2005

Av | 11/10/2013
 • Rikdom forplikter. Norske mesener og kunstsamleres donasjoner 1770-1970 i Norsk kulturpolitikk 1814-2014, Hans Fredrik Dahl og Tore Helseth (red.), Unipub, Oslo, 2005.
 • Pakten. Munch – en familiehistorie, (Edvard Munchs liv og kunst i mentalitetshistorisk lys), Aschehoug, Oslo, 2004.
 • Sonja Henie. Kvinne på is, (en kulturhistorisk biografi om Sonja Henie og kvinneroller), Pax, Oslo, 2002.
 • Eilert Sundt og det Norge han fant,(en biografi over vitenskapsmannen som grunnla et nytt fag og en fortelling om Sundts Norge), Gyldendal, Oslo, 2000.
 • En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940, (revidert utgave av bok fra 1993), Aschehoug, Oslo, 2000.
 • Kaffe, (en produktinformerende og kulturhistorisk fremstilling om kaffe), Norsk Kaffeinformasjon (utg.), Oslo, 1997.
 • Ekteseng og bordell. Om 1790-årenes seksualopplysning, (et essay med idé- og mentalitetshistorisk perspektiv om seksualopplysning i Norden), Aschehoug, Oslo, 1997.
 • Ægteseng og bordel. Om 1790’ernes seksualoplysning, (dansk utgave), Tiderne Skifter, København, 1997.
 • En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940, (en idéhistorisk studie av det kunstneriske og vitenskapelige miljøet rundt Fridtjof Nansen), Aschehoug, Oslo, 1993.
 • Sangerinnen. Cally Monrads liv og kunst, (en biografi over sangerinnen og forfatteren Cally Monrad, 1879-1950), Aschehoug, Oslo, 1990.
 • Modellen, (en biografi over Birgit Prestøe, modell for flere norske kunstnere, bl.a. Edvard Munch og Henrik Sørensen), Aschehoug, Oslo, 1988.
 • Goodbye Noreg, (en humoristisk kulturhistorie, skrevet sammen med Bjørn Sand), Cappelen, Oslo, 1985.