Utdannelse

  • Cand. philol. med historie hovedfag høsten 1983, Universitetet i Oslo: Hovedfagsoppgave: “Kunstner eller kulturarbeider. Striden om en reorganisering av billedkunstnerorganisasjonene i tiden fra 1970 til 1979.” Utrykt kilde.
  • Kunsthistorie og etnologi mellomfag.