Stipend

 • Januar 2019: reisestipend fra Det faglitterære fond.
 • Desember 2018: stipend fra Det faglitterære fond til boken «Familien Watchman. En norsk historie».
 • August 2018: støtte fra Stiftelsen Fritt Ord til manusutvikling av boken «Familien Watchman. En norsk historie».
 • Januar 2014: Arbeidsstipend og reisestipend fra Det faglitterære fond for å ferdigstille bok om de norske innvandrerne i Amerika. Ny tittel: Fru Muus’ klage. Skandalen som rystet det norske Amerika.
 • August 2013:  Stipend fra Fritt Ord for å ferdigstille bok om de norske innvandrerne i Amerika.
 • Juni 2011: Støtte fra Stiftelsen Fritt Ord for å skrive en bok om Wergelandsveien i Oslo.
 • Juni 2010: NFFs 2-årige stipend og stipend fra Stiftelsen Fritt Ord for å skrive en bok om de religiøse stemningene blant norske innvandrere i Amerika, deres samfunnsbygging og amerikaniseringsprosess.
 • Reisestipend, Det faglitterære fond: 1994, 1999, 2005, 2009.
 • Nr. 13 – en vestkantfortelling: – Det faglitterære fond: 2006, 2007 Statens 3-årige kunstnerstipend, 2006-2009.
 • Revisjon, nyskriving av Pakten; ny tittel: Munch. Historien om en familie Tiderne Skifter: – Det faglitterære fond: 2006.
 • Pakten. Munch – en familiehistorie – Det Faglitterære Fond: 2003 – Institusjonen Fritt Ord: 2004.
 • Sonja Henie. Kvinne på is – Det Faglitterære Fond: 2001.
 • Eilert Sundt og det Norge han fant – Norsk Faglitterært Forfatterfond: 1996.
 • Ekteseng og bordell. Om 1790-årenes seksualopplysning – Norsk Faglitterært Forfatterfond: 1994.
 • En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940 – Norsk Faglitterært Forfatterfond: 1990 – Nansenfondet og de dermed forbundne fond: 1991 – Statens 3-årige arbeidsstipend: 1991-93 – Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, Studieopphold på Schæffergården.
 • Sangerinnen. Cally Monrad – Norsk Kassettavgiftsfond :1988-89 – Nansenfondet og de dermed forbundne fond: 1989. – Norsk Faglitterært Forfatterfond: 1989 – Statens kunstnerstipend: 1989.
 • Stipendiat fra Oslo Universitet på høstkurset til Det norske institutt i Roma, 1979.