Tillitsverv, medlem av komiteer og juryer

 • 2018: Medlem av komiteen for Gina Krog prisen.
 • 2018: Medlem av Sakkyndig utvalg for Statens kunstnerstipend, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 2017-: Varamedlem av Sakkyndig utvalg for Statens kunstnerstipend, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 •  2004-2012 : Ekstern representant i styret for Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.
 • 2004-2008: Nestleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 2004-2008: Medlem av representantskapet NORLA.
 • 2002-2008: Leder av Utvalget for frilansforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 2002-2005: Medlem av komiteen for Sverre Steen-prisen.
 • 2002-2008: Medlem av representantskapet, Kopinor.
 • 2008- : Varamedlem av representantskapet, Kopinor.
 • 2001-2004: Vararepresentant i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 2001-2003: Nestleder av Norsk biografisk selskap.
 • 2000-2004: Medlem i komité for stipend til faglitterære debutanter, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 2000: juryformann for Universitetsforlagets fagbokpris.
 • 2000-2002: lekrepresentant i Den nasjonale Forskningsetiske Komité for Naturvitenskap og Teknologi.
 • 1999-2003: leder av Statens kunstnerstipendkomite, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • 1997-1999: representant i Statens kunstnerstipendkomité.