Foredrag og innlegg

 • Oktober 2022, «Antikvitetshandler Watchman. Familien som ble borte», Søndagsforedrag, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • September 2022, «Historien om Villa Grande», Open House, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • Juni 2022: «Historien om Villa Grande»,  Kommunal- og distriktsdepartementet, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • Juni 2022:  «Historien om Villa Grande», HL-senterets venneforening, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Oktober 2021: «Arthur Watchman – Foss-eleven», Foss vgs., Oslo.
 • September 2021: «Historien om Villa Grande»,  Open House, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • September 2021: «En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker», Fornebu senioruniversitet.
 • Oktober 2020: «Om gruppebiografien», innlegg og debatt med Alfred Fidjestøl, Norsk biografisk selskap, Nasjonalbiblioteket.
 • September 2020: «Quislings ran», Frogner historielag, Schafteløkken.
 • September 2020: «Fru Muus’ klage», Røa bibliotek.
 • Mai 2020: «Nordmenn som innvandrere», sammen med Thor Gotaas, radiosamtale ledet av Cille Biermann og Olav Brostrup Müller, Norsk Litteraturfestival, NRK P2, 30.05.2020.
 • Mars 2020: «Norske lutheranere – en religiøs minoritet i Amerika», Kultur- og kunnskapshistorisk kollokvium, Nasjonalbiblioteket i Oslo.
 • Februar 2020: «Fru Muus’ klage», Lillestrømbibliotekene, Fetsund, Dalheim i Gansdalen.
 • November 2019: «Fru Muus’ klage» bokbad med Guri Hjulstad, Garveriet, Snåsa historielag.
 • November 2019: «Fru Muus’ klage», Trondheim folkebibliotek.
 • September 2019: «Villa Grande 100 år», Åpent hus, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • Mars 2019: «Quislings ran. Historien om Villa Grande», Kvindernes Læseforening, Porsgrunn.
 • Mars 2019: «Fru Muus’ klage», Saklig søndag, Tanum Litteraturhuset, Oslo.
 • Desember 2018: «Om kvinner og kunnskap», Oslo Kvinnesaksforening.
 • November 2018: «Villa Grande 100 år», informasjonsmøte om Mino, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • November 2018: «Cand. Theol. Sundt og hans nye fag», Slekt og Data Oslo/Akershus, Riksarkivet.
 • Oktober 2018: «Quislings ran», Hjemmefrontsmuseets venner, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • Oktober 2018: «Min metode – historien om Villa Grande», skrivekurs masterstudenter i kulturstudier, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Oktober 2018: «Dagny Juell», Gimle Rotary.
 • Oktober 2018: «Quislings ran», Lions Club Bygdøy.
 • September 2018: «Villa Grande 100 år», Åpen dag, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • August 2018: «Bohemen og ruskulturen», miniforedrag og samtale om «Sinnets irrganger», med Aurora Sandlilje, ledet av Mona Pedersen, Kvinnemuseet, Kongsvinger.
 • Mai 2018: «Nasjonal identitet. Stolthet og fordom»,  samtale med Dagfinn Skre og Bodil Stenseth ledet av Kristin Moksnes,  Refleks 3, Historisk museum, NRK P2 Ekko.
 • Mai 2018:  «Quislings ran og Villa Grande», Damene skiklubb.
 • Mai 2018: «Wergelandsveien. Fra Grotten til Litteraturhuset», Gamle arkitekters gruppe.
 • Februar 2018: «Villa Grande 100 år», HL-senterets venner, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • November 2017: «Quislings ran og Villa Grande», Oslo Bokfestival, Litteraturhuset i Oslo.
 • November 2017: «Villa Grande gjennom 100 år», faglunsj, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • Oktober 2017: «Quislings ran. Historien om Villa Grande», boklansering Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • September 2017: «Cand. Theol. Sundt og hans nye fag», Åpning av Eilert Sundts 200-årsjubileum, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • August 2017: «Blekkflekken. En gang fortalte Bjørnstjerne Bjørnson en anekdote om Eilert Sundt og blekkflekken. Kan anekdoten gi en forklaring til hvorfor Stortinget stoppet bevilgningene til Sundts forskning?», Seminar, «Stort skrik og liten ull» Eilert Sundt og Stortingets forventninger om kunnskapsbasert politikk, Nasjonalbiblioteket i Oslo.
 • Juni 2017:»The Grotto, The Artist’s House, The House of Literature and The Royal Palace»,  byvandring med tyske forleggere, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening.
 • Juni 2017: «Tenketankenes tenketank: Den norske nasjonalismen», paneldebatt, ledet av Aasarød, med Marsdal, Løkke, Hjerpeset-Østlie og Stenseth, Norsk Litteraturfestival Lillehammer.
 • April 2017: «Historien om Villa Grande», Turist i egen by, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • September 2016: «Villa Grande 1917-2017», Åpent hus, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • Juni 2016: «Villa Grande 1917-2017», Statsbygg, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • Juni 2016: «Villa Grande 1917-2017», Stortinget, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • April 2016: «Grav der du står! Om de arkeologiske lagene i Villa Grandes historie», Bygdøy seniorsenter. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • November 2015: «Villa Grandes historie», Byggmesterforbundet Oslo og Akershus, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • September 2015: «Eiendommen Villa Grande», Åpent hus, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • September 2015: «Eiendommen Villa Grande», Kulturnatt, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • Juni 2015: «Villa Grande», Nordmanns-Forbundet, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
 • Oktober 2014: Norsk sakprosafestival, jurymedlem sammen med Anders Johansen og Finn Olstad, kåring av de ti viktigste politiske tekstene etter 1814. «Ti på topp: Historiske spørsmål til framtida».
 • Oktober 2014:  John Stuart Mill, «Kvindernes undertrykkelse», Min yndlingsforfatter, Norsk sakprosafestival, Litteraturhuset, Oslo.
 • Oktober/november 2014: forelesninger om forbruk, Markedshøyskolen, Marked og samfunn.
 • September 2014, «Lysakerkretsen og arven fra 1814», Kunstforurm, Norges Forskningsråd, Lysaker.
 • September 2014, «Kunnskapssamfunnet – Wergelandsveien revisited»,  gatevandring, Kunstforum, Norges Forskningsråd.
 • August 2014, «Lillesøsterens fortelling»,  i forbindelse med utstillingen Inger Munchs fotografier av Akerselven, Oslo Arbeidermuseum.
 • August 2014, «Lysakerkretsen», Helse og samfunn, Norges Forskningsråd, Lysaker.
 • Mai 2014, , «En historisk vandring i Wergelandsveien», Frogner historielag.
 • April 2014, kommentator sammen med Mimir Kristjansson, ved Pax forlags boklansering,  Mona R. Ringvej, «Marcus Thrane. Forbrytelse og straff»,  U 2.
 • Februar 2014,  «Den nye populærmusikken. Jazzen og Josephine Baker»,   «Tilbakeblikk på første verdenskrig og dens konsekvenser»,  Fritt Ord, 8.-9. februar 2014, Litteraturhuset, Oslo.
 • Januar 2014,  kommentator ved Alfred Fidjestøl «Frå Asker til Eden. Historia om Asker-kretsen», Norsk biografisk selskap, Nasjonalbiblioteket.
 • Desember 2013, «Wergelandsveien», Historisk Søndag førjulsspesial, Litteraturhuset i Oslo.
 • Desember 2013, «Most always I win. Sonja Henies amerikanske eventyr», Loge Urania, Oslo.
 • November 2013, «Private samlinger – offentlig kunst?» Historisk innledning om norske kunstsamlere, mesener og donatorer til det offentlige, paneldebatt ledet av Haakon Flemmen og med Ina Johannesen og Morten Viskum, LNM-forum, Litteraturhuset i Oslo.
 • November 2013: «Hva skal til for å skape et  møtested – et møtested for litteratur, kunst og debatt? Flere av husene i Wergelandsveien i Oslo har en spennende historie som møtesteder – noen lyktes og andre mislyktes,» Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings medlemsmøte i Oslo.
 • Oktober/november 2013: forelesninger om forbruk, Markedshøyskolen, Marked og samfunn.
 • September 2013: «Østenfor Grønland, vestenfor Slottet. To gater i Oslo», Tone Huse og Bodil Stenseth i samtale med Erling Dokk Holm, Norsk sakprosafestival, Litteraturhuset i Oslo.
 • September 2013: «Wergelandsveien – husfortellinger gjennom 170 år», Kjenn din by, Byvandringer, Oslo Museum.
 • September 2013: «Forretningskvinnen Sonja Henie», Frogner Husflidslag.
 • August 2013:  «Sammenbruddet. Edvard Munchs liv og kunst ca. 100-1914 i lys av Ibsen og Kierkegaard», Ibsen og Hamsun dagene. Sørlandets litteraturfestival, Grimstad.
 • Mai 2013: “Fra radikal feminisme til praktisk politikk. Norske kvinners stemmerettskamp – en transatlantisk affære”, I kamp for stemmerett – Jubileumseminar 28. mai 2013, Maihaugen/Høgskolen i Lillehammer/Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene Lillehammer.
 • Mars 2013: “Fridtjof Nansen og hans miljø på Lysaker – et kulturpolitisk kraftsenter”, Historisk søndag, Tanum Litteraturhuset, Oslo.
 • Intervju om tuberkulose og kunsten og Edvard Munchs kunst spesielt, NRK P2/Ekko, v/ Kristian Krohg Sørensen, 28.02.2013.
 • Februar 2013: “Melkemadamer, fruer og vaktmestre”, Norsk Biografisk Selskap, Byarkivet.
 • November 2012: “Sonja Henie som forretningskvinne”, Asker biblioteks leseselskap.
 • Oktober 2012: “Sonja Henie”, Frogner Historielag/Skøytemuseet, Oslo.
 • Oktober 2012: “Sonja Henie. En kvinne forut for sin tid”, Halden Inner Wheel.
 • September 2012: Kulturnatt Oslo, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. “Ekte mord og mysterier i tårnværelset”, miniforedrag om den norsk-amerikanske seriemorderen Belle Gunness.
 • September 2012: Protestfestivalen, Kristiansand, “Introduksjon: Kan menneskelighet stemples som synd?”. Og i paneldebatt med Thore Langfeldt, Esben Esther Pirelli Benestad, Hilde Lindset og Jarle Holseter: “Dyret i oss – om sex og sexovergrep, i maktens navn. Hvorfor henger makt og sexovergrep så ofte sammen?”
 • September 2012: “Sonja Henie – en kvinne forut for sin tid?”, Sandvika Bibliotek, Bærum.
 • April 2012: “Hvem var Sonja Henie?”, tale ved jubileumsballet ved Henie Onstad Kunstsenter.
 • Mars 2012: “Most always I win” – Sonja Henies amerikanske eventyr, Kvinner i Business Konferansen, Henie Onstad Kunstsenter.
 • Desember 2011: “Eilert Sundt. Romantiker og realist”, Universitetsjubileet, Gamle Rådhus, Universitetet i Oslo.
 • November 2011: “Kulturpolitikeren Nansen”, Europabevegelsen, Bærum.
 • Oktober 2011: “Nr. 13 – en vestkantfortelling om et ‘lokalt’ miljø i Oslo”, Seniorakademiet i Oslo.
 • Oktober 2011: “Nr. 13 – en vestkantfortelling”, HIFO-Den norske historiske forening, Historielærerseminar, Hvordan kombinere mikro- og makroperspektiv i historieundervisningen?, Fritt Ord, Oslo.
 • September 2011: “Eilert Sundt og de reisende – en problematisk historie”, lunsjforedrag, Fortid/historiestudentene, Universitetet i Oslo.
 • Juli 2011: “Biografien” sammen med Arnhild Skre, Bokbad med Cathrine Krøger, Skåtøy.
 • Mai 2011: “Oslo – fra vest til øst” sammen med Tone Huse og Henrik Langeland, Norsk litteraturfestival, samtale ledet av Guro Foss Gabrielsen.
 • Mai 2011: “I et hus, i en gate – sakprosa om byen” sammen med Tone Huse, Prosalong, samtale ledet av Unn Christensen.
 • Mai 2011: “Nr. 13 – en vestkantfortelling”, Majorstuen/Frogner seniorakademi.
 • Mai 2011: Jacob Aalls gate “Lyckliga gatan”, Kjenn din by-vandring, Oslo Museum.
 • April 2011: “Hva viser et gammelt fotografi?”, kommentar til Halldor Gudmundsson, “Kunsten å vekke til live”, seminar Norsk biografisk selskap.
 • Mars 2011: “En norsk elite på Lysaker; nasjonsbyggerne”, Nansendagene på Nansenskolen i Nansenåret.
 • Mars 2011: “Nr. 13 – en vestkantfortelling”, Oslo Folkeakademi, Tidemandstuen.
 • Mars 2011: “Mikrohistorie og arkivbruk”, Institutt for journalistikk v/Carl-Erik Grimstad, kurs “Med historie som arbeidsverktøy”, Riksarkivet.
 • Februar 2011: “Nr. 13 – en vestkantfortelling”, Frogner historielag, Bymuseet.
 • Januar 2011: “Nr. 13 – en vestkantfortelling”, Gimle Rotary.
 • Desember 2010: Skrivekurs, Greåker videregående skole.
 • November 2010: Skrivekurs, St. Olav videregående skole, Sarpsborg.
 • November 2010: “Eilert Sundt og det Norge han fant”, Historielaget i Eidsvoll.
 • November 2010: Skrivekurs, Drømtorp videregående skole.
 • Oktober 2010: “Nr. 13 – en vestkantfortelling”, Byantikvaren, Oslo.
 • Oktober 2010: “Nr. 13 – en vestkantfortelling”, Seniorklubben, Aschehoug forlag.
 • Oktober 2010: Skrivekurs, Lillestrøm videregående skole.
 • Oktober 2010: “Nr. 13 – en vestkantfortelling”, Tanum bokhandel, Bogstadveien, Oslo.
 • Oktober 2010: Skrivekurs, Horten videregående skole.
 • Oktober 2010: “Nr. 13 – en vestkantfortelling”, Sidsel Mørchs salong, Oslo.
 • September 2010: Skrivekurs, Lambertseter videregående skole.
 • August 2010: “Nasjonale byggmestre – den norske tradisjonen”, Sommerakademien på Österläns Folkhögskola, “Nationen -varifrån och varthän?”.
 • Juni 2010: “Det lykkelige 60-tallet”, kåseri ved utstillingsåpning “Da vi ble moderne”, Oslo museum, Bymuseet.
 • April 2010: Skrivekurs på Bjørnholt videregående skole.
 • Februar 2010: ”Nasjonsbyggerne på Lysaker”, Holmen seniorsenter, Asker.
 • Januar 2010: ”Munch. En familiehistorie”, Den2Radio, København.
 • Desember 2009: Skrivekurs, Oppegård videregående skole.
 • November 2009: ”… telle stjerner på himmelen.” Om Eliert Sundt, Fagerborg videregående skole
 • November 2009: Skrivekurs, St. Olav videregående skole, Sarpsborg.
 • November 2009: Om skrivekurs, for lærere, Nadderud videregående skole.
 • November 2009: Skrivekurs, Rud videregående skole.
 • September 2009: Skrivekurs, Hellrud videregående skole.
 • Juni 2009: ”… telle stjerner på himmelen.” Om Eliert Sundt, Sakprosadager på Kongsberg videregående skole.
 • Mars 2009: ”Nr. 13. Historien om en bygård”, GAG, Gamle Arkitekters Gruppe, Arkitektenes hus.
 • November 2008: ”The Unknown Munch”, Oslo poesifestival, omvisning på Munch-museet.
 • September 2008: ”Sonja Henie. Kvinne på is”, Holmen seniorsenter, Sandvika.
 • August 2008: ”Eilert Sundt og det Norge han fant”, Åpningsforedrag for Vitensenteret Eilert Sundt, Nordsjøfestivalen, Farsund.
 • August 2008: ”’… telle stjerner på himmelen.’ Med Eilert Sundt (1817-75) inn i vår tid”, Eilert Sundt videregående skole, dobbelttime 3. klasse og 1. klasse.
 • Juni 2008: ”’… telle stjerner på himmelen.’ Med Eilert Sundt (1817-75) inn i vår tid”, ledersamling ”Kultur og ledelse” Vest-Agder Fylkeskommune.
 • Mai 2008: ”Om Munch” ”Når kvinner skriver om menn”, Seminar om Ibsen-biografier, Ibsensenteret.
 • Mars 2008: ”Familiehistorie – historikerens problem og biografens dilemma”, NFF-seminar ”Hvordan skrive historie”.
 • Desember 2007: ”Rikdom forplikter?”, seminar ”Hva gjør kapitalen med kunsten?”, Henie Onstad Kunstsenter i samarbeid med Litteraturhuset.
 • Oktober 2007: ”Sonja Henie”, Asker og Bærum historielag.
 • Mai 2007: „Eilert Sundt og det Norge han fant“, St. Hanshaugen Eldresenter, Oslo.
 • Mai 2007: ”Sonja Henie – Eine Frauengeschichte” Schloss Kaarz bei Schwerin.
 • Mai 2007: „Sonja Henie. Frau auf dem Eis“, Munch Haus, Warnemünde.
 • April 2007: ”Kunstnerrolle og identitet”, Semniar ”Lange linjer – kunstutdanningen i perspektiv”, Kunsthøgskolen i Oslo.
 • September 2006: “Nansen og Lysaker i 1905″, Rud videregående skole, Bærum.
 • Juni 2006: “Bak scenen. Sykdom i Edvard Munchs liv og kunst”. St. Hanshaugen Eldresenter.
 • Juni 2006: Dybdeintervju av Erland Kiøsterud om “Det første arbeidet”, Norsk litteraturfestival, Lillehammer.
 • Mai 2006: “Fridtjof Nansen og hans miljø på Lysaker”, Østerås seniorsenter.
 • April 2006: “Munch en familiehistorie”, Manglerud eldresenter.
 • April 2006: “Fenomenet Nansen”, Jar og Stabekk seniorsenter.
 • Mars 2006: “By mot land, elite mor folk”, Asker museum.
 • Mars 2006: “Munch en familiehistorie”, Rustad eldresenter.
 • Januar 2006: “Barndommens betydning” sammen med Siri Gullestad og Espen Haavardsholm, Norsk biografisk selskap.
 • November 2005: “By mot land. Nasjonsbyggende miljøer i Norge omkring 1900″, “Kampen om fortida”, Nasjonal historikerkonferanse, Stiklestad nasjonale kultursenter.
 • November 2005: “Munch et familieliv”, Stabekk og Jar seniorsenter.
 • November 2005: “Biografier diktning eller fakta?” Bibliotekturné sammen med Jørgen Haugan og Eirik Vassenden; Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Stange.
 • November 2005: “Munch en familiehistorie. Biografens dilemma og historikerens problem”, “Hvordan skrive historie?”, Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening.
 • November 2005: “Erik Werenskiold kunstner og nasjonsbygger”, Bærum Kunstforening.
 • Oktober 2005: “Munch en familiehistorie”, Vennersborg, Sandvika.
 • Oktober 2005: “Nansen og Lysakerkretsen. Et kulturhistorisk tilbakeblikk”, Pensjonistuniversitetet i Oslo.
 • Oktober 2005: “Pakten Edvard Munch”, Aker Seniorakademi.
 • September 2005: “En kunstnerisk kultur. Lysakerkretsen, kunsten og samfunnet”, Bergen Museum.
 • September 2005: “Munch et familieliv”, Pensjonistakademiet i Bærum.
 • September 2005: “Lysakerkretsen om nasjonal identitet med basis i program om kunst og estetikk”, Kunsthøgskolen i Bergen.
 • August 2005: “Munchen familiehistorie”, Homansbyen Fagerborg seniorsenter.
 • Juni 2005: “Munch en familiehistorie. Biografens dilemma og historikerens problem”, “Norsk litteratur og samfunn på 2000-tallet. Om biografier og virkelighet”, Nansenskolen, Lillehammer.
 • Juni 2005: “Om Nansen og Lysaker i 1905″, Lysaker skole 4. & 5. klasse og 6. & 7. klasse.
 • Juni 2005: “Nansen og Lysakerkretsen i 1905″, Rud videregående skole.
 • Juni 2005: “Nansen og Lysakerkretsen i 1905″, Landslaget for offentlige pensjonister, Bekkestua bibliotek.
 • Mai 2005: “Munch en familiehistorie”, Forreningen !les; Søre Ål boog servicesenter, Lillehammer.
 • Mai 2005: “Hvor nærgående kan en biograf bli?” debatt sammen med Jørgen Sandemose og Dag Solstad, Norsk litteraturfestival, Lillehammer.
 • April 2005: “Lysakerkretsen i 1905 et kulturhistorisk tilbakeblikk”, Foreningen til Fornebo vel.
 • April 2005: “1905 Året da Edvard Munch flyktet utenlands”, Kragerø museum / Kragerø kunstforening.
 • April 2005: “Pakten. Munch en familiehistorie”, Fredrikstad kunstforening.
 • April 2005: “Nansen og Lysakerkretsen i 1905″, Vennersborg, Sandvika.
 • Mars 2005: Kretsene Lysaker og Asker. Nasjonale ambisjoner i kunst og bokultur omkring 1900″, “Norske uttrykk i kunstnerdalen”, Asker museum.
 • Februar 2005: “Norske kunstsamlere/mesener”, Kulturpolitikkens norske historie 1800-2000, Høgskolen i Telemark.
 • Februar 2005: “Lysakerkretsen og 1905″, Foreningen Norden Bærum.
 • Februar 2005: “Variasjoner over det ‘norske’ i tiden fra 1850 til idag”, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.
 • Januar 2005: “Pakten. Munch en familiehistorie”, Aschehoug-pensjonistene.
 • Januar 2005: “Fenomenet Edvard Munch i mentalitetshistorisk lys”, Idéhistoriske lunsjseminarer, Universitetet i Oslo.
 • Januar 2005: ”Munch. En familiehistorie”, P2-akademiet, NRK.
 • Desember 2004: “Den komplekse historien”, Utsmykkingsfondets ssseminar, Kunst i meningsbærende kontekster, Kulturrådet, Grev Wedels plass.
 • Desember 2004: “Lysakerkretsen i 1905: En norsk elite”, Hasle lokalhistorielag, Bærum.
 • Desember 2004: “Lysakerkretsen i 1905: En norsk elite”, Kulturhistorielaget, Henie-Onstad seniorsenter.
 • November 2004: “Lysakerkretsen i 1905: En norsk elite”, Østerås-Akademiet, Østerås Seniorsenter.
 • November 2004: “Hvor går biografien”, deltaker sammen med Ove Røsbak og Knut Olav Åmås ved bokkveld ledet av Knut Faldbakken, Gravdahl Bokhandel, Hamar.
 • November 2004: Bokmesse på Høvik bibliotek, sammen med Tor Bomann-Larsen og Per Egil Hegge.
 • November 2004: “By mot land. Nasjonsbyggende miljøer i Norge omkring 1900″, “Kampen om fortida” Nasjonal historikerkonferanse på Stiklestad 17.-18. november, Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
 • Oktober 2004: “Edvard Munch” Bodil Stenseth og Atle Næss intervjuet av Marte Spurkeland, Bok i Sentrum, Amfiscenen.
 • Oktober 2004: “MUNCH”, Norsk biografisk selskap, Oslo.
 • Oktober 2004: Opplesning, Litteraturuka, Café Sting, Stavanger.
 • Oktober 2004: “Die Familie hinter Edvard Munch ein Pakt im Zeitalter der ‘Degeneration’?”, Das Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universittät zu Berlin, Heinrich-Steffens-Vorlesung.
 • Oktober 2004: “Die Familie hinter Edvard Munch ein Pakt im Zeitalter der ‘Degeneration’?”, Das Edvard Munch-Haus, Warnemünde. ***link til hjemmesiden, Den norske ambassaden i Berlin.
 • September: “Skamløse biografer?” Deltaker paneldebatt i regi av De norske bokklubbene, Smuget, Oslo.
 • September 2004: dobbeltforedrag “Nansen og Lysakerkretsen” og “Munch en familiehistorie”. Tvedestrand, Bokbyen ved Skagerak.
 • September 2004: “Munch en familiehistorie”, Instituttseminar, Universitetet i Oslo.
 • Juli 2004, “Nasjonale byggmestre” Nansen og Lysakerkretsern i norsk kulturhistorie.Olsok-feiring, Follo Museum.
 • Februar 2004: “Helter og skurker? Om kulturhistorie og biografi”, NFF-kurs, Hvordan skrive historie, U2, Oslo.
 • November: 2003: “Eva Nansen fruen på Lysaker”, Damenes skiklubb, Polhøgda.
 • Oktober 2003: “Lysaker et norsk kultursentrum. Om nasjonsbyggerne på Lysaker”, Eldreakademiet i Halden.
 • September 2003: “Lysaker et norsk kultursentrum. Om nasjonsbyggerne på Lysaker”, Bærum kunstforening.
 • April 2003: “Helter og skurker? Om kulturhistorie og biografi”, NFF-kurs, Hvordan skrive historie, U2, Oslo.
 • Mars 2003, “Eilert Sundt og det Norge han fant”, Rotary, Fredrikstad.
 • Februar 2003, “Nansen og det norske”, Schæffergården, Danmark.
 • Februar 2003, “Eilert Sundt og det Norge han fant”, Gjøvik Folkeuniversitet.
 • November 2002, “Sonja Henie myten og mennesket”, Asker eldresenter.
 • Oktober 2002, “Sonja Henie myten og mennesket”, Borg leseforening, Sarpsborg.
 • September 2002, “Sonja Henie kvinne på is”, Nordstrand eldresenter, Oslo.
 • September 2002, “Sonja Henie myten og mennesket”, Bærum bibliotek, lørdagsforedrag.
 • Mai 2002, “Sonja Henie myten og mennesket”, Fredrikstad bibliotek, bibliotekarseminar.
 • Oktober 2001, “Mennesker, miljøer og kreativitet. Intellektuell kapital human kapital”, Head&Heart Nettverk i organisasjon og ledelse, Norsk Folkemuseum.
 • September 2001, “Om Eilert Sundt”, dobbeltforelesning for ex.fac. studenter, Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • September 2001, “Fridtjof Nansen Nasjonsbygger og internasjonalist”, Nobelprisen 100 år, Det Norske Nobelinstitutt, Norsk Folkemuseum.
 • Juni 2001, “Fin-de-siècle. Tidsånd, kvinnesyn og kvinneroller”, Dagny Juell-seminar, Kvinnemuseet, Kongsvinger.
 • April 2001, “Eilert Sundt og det Norge han fant”, Eldreakademiet Moss.
 • Mars 2001, “Filososfi og offentlighet: Offentlighet demokratiets drøm eller virkelighet?”, Humanoriadagene 2001, Universitetet i Oslo.
 • November 2000, “Eilert Sundt og det Norge han fant”, Borg leseforening, Sarpsborg.
 • August 2000, “Kampen om det norske folk. Bjørnson i det norske kulturpolitiske landskapet omkring år 1900″, Bjørnsonseminaret, Nesset kommune.
 • Juni 2000, “Hva er historie?”, innlegg på pressekonferanse for Karsten Alnæs, Historien om Norge.
 • April 2000, “Om Eilert Sundt”, dobbeltforelesning for ex.fac. studenter, Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • April 2000, “Om Eilert Sundt”, Norsk demografisk forening, Oslo.
 • April 2000, “Om Eilert Sundt”, Norsk institutt for landbruksforskning, Oslo.
 • Mars 2000, “En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker”, Jubileumsseminar “Bernadottene som kunstnere Kunsten i Bernadottetiden”, Voksenåsen, Oslo.
 • Januar 2000, “Om etableringen av en norsk nasjonalkultur”, seminar for kulturetaten i Gjøvik kommune.
 • November 1999, “Eilert Sundt”, Vindern eldresenter, Oslo.
 • Oktober 1999, “Kultur i vårt århundre”, Pensjonistuniversitetet i Gjøvik.
 • Oktober 1999, “Ulike genrer, ulike krav også til kritikerne?”, NFF-seminar, Gardermoen.
 • Juni 1999, “Norge og Europa. Nasjonale strømninger”, Bjørnsonseminaret 1999, Norsk Litteraturfestival, Lillehammer.
 • Februar 1999, “Lysakerkretsen i norsk kulturhistorie”, Dinamo Sponsoring AS, Lagåsen og Bærum kommune.
 • Februar 1999, “Kaffens kulturhistorie”, Pensjonistuniversitetet Lillehammer.
 • November 1998, “Lysakerkretsen i norsk kulturhistorie”, Dinamo Sponsoring AS, Lagåsen.
 • Oktober 1998, “Det naturalistiske evangelium og moderne seksualopplysnining”, Hamar Kirkeakademi.
 • April 1998, “Ekteseng og bordell”, Pensjonistuniversitetet, Oslo.
 • April 1998, “Nansen og Lysakerkretsen”, Nansenskolens Venner, Oslo.
 • Mars 1998, “Det naturalistiske evangelium og moderne seksualopplysnining”, Humanistisk Akademi, Oslo.
 • Januar 1998, “Moltke Moe og Draumkvedet et ‘nasjonalepos’ blir til”, Trettandedagen/Draumkvedesymposium, Telemark fylkesgalleri/Telemark Kyrkjeakademi.
 • Januar 1998, “Driftenes frigjøring under tvang”, P2 Akademiet, NRK.
 • November 1997, “Naturlighetstenkning og seksualitet et paradigme foran undergangen”, innlegg i forbindelse lanseringen av Elsa Almås’ og Esben Benestads bok “Sexologi i praksis”, Tano-Aschehoug.
 • Oktober 1997, “Ekteseng og bordell. Om 1790-årenes seksualopplysning”, “Onsdagskveld på Rossvoll” arr. historielaget, mållaget og Foreningen Norden.
 • August 1997, “Lysaker eller Knudaheio? By mot land i norsk nasjonsbygging”, Garborgstemna Time kommune.
 • Mai 1997, “Lysakerkretsen og det nasjonale”, kurs Nansenskolen i samarbeid med Pensjonistuniversitetet i Oslo.
 • April 1997, “Nasjonalromantikkens vitenskapsmann Eilert Sundt (1817-1875), Vitenskapelige profiler på 1800-tallet seminar Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo.
 • Oktober 1996, “Lysakerkretsen i norsk kulturhistorie”, Fornebu Vel.
 • Oktober 1996, “Fridtjof Nansen og Lysakerkretsen”, søndagsforedrag Norsk Folkemuseum.
 • Oktober 1996, “Essayistikken i historievitenskapen, seminar Norsk Sakprosa, Universitetet i Oslo.
 • September 1996, “Essayistikken i historievitenskapen”, NFF høstseminar, Sundvollen.
 • April 1996, “Fridtjof Nansen og Lysakerkretsen”, konferanse om Fridtjof Nansen, Norsk Folkemuseum, Oslo.
 • Desember 1995, “Lysakerkretsen”, Det norske geografiske selskap, Fridtjof Nansens institutt, Polhøgda.
 • November 1995, deltakelse ved seminaret “Samliv og sedelighet”, Kjønnenes møte med det moderne / Den kristne moraltradisjonen i Norge etter 1814, Universitetet i Oslo.
 • Mai 1995, “50 år i fred og frihet”, Kongsberg videregående skole.
 • Mai 1995, “Den norske nasjonale eliten”, seminaret Nationalismen och sekelskiftet 1900, Göteborgs universitet.
 • April 1995, “Lysakerkretsen i norsk kulturhistorie”, Nansenskolen, Lillehammer.
 • Januar 1995/desember 1994, “En norsk nasjonal identitet”, kåseri på Aschehoug forlags historiesamlinger for lærere i videregående skole i Oslo/Bergen.
 • November 1994 “Kvinden skabt af Manden. Et norsk innlegg i seksualdebatten”, seminaret Norsk Sakprosa, Universitetet i Oslo.
 • November 1994 “Lysakerkretsen”, kåseri for de ansatte hos Multiconsult.
 • Oktober 1994, paneldeltaker i seminaret “Hvordan blir en norsk nasjonal identitet skapt?” med Knut Helle som foredragsholder, Den norske forleggerforening, Bok 94 Sjølyst.
 • Oktober 1994, “Billedkunstnerne fra nasjonal elite til interessegruppe”, Kulturpolitisk forskernettverk, Hotell Sundvollen.
 • September 1994: “Borgerlig nasjonalisme og bygdenasjonalisme”, Nasjonal identitet-konferansen 1994, Norsk Folkemuseum, Oslo.
 • August 1994: “Vitenskapsmannen som fritenker”, Nordisk historikermøte, Universitetet i Oslo.
 • Sommeren 1992: “Seksualitetens historie”, Nordisk sommeruniversitet.
 • Høsten 1991: “Mennene bak Nansen”, Fridtjof Nansens institutt, Polhøgda.
 • Våren 1991: “Jakten på det nasjonale. Lysakerkretsen i norsk historie”, Humanoriadagene, Universitetet i Oslo.
 • Sommeren 1990: “Fridtjof Nansen en nordisk intellektuell”, Nordisk sommeruniversitet.