Redaktørvirksomhet

Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, Trond Berg Eriksen og Egil Børre Johnsen (red.), perioderedaktør for tiden 1890-1920, Universitetsforlaget, 1998.

På tampen av det 20. århundre. Om ideologier, eksperter og amatører, Bodil Stenseth (red.), Nansenskolens jubileumsbok, Universitetsforlaget, 1999.

Kunst og fotografi, redigert sammen med Arne Eggum, Oslo kommunes kunstsamlinger, Munch-museets skrifter, 1988, 190 s.